Menu

TrueView Ads

Pojem TrueView Ads označuje atraktívny formát videoreklamy v rámci Google AdWords. Pri tomto type propagácie sú poplatky účtované až za prehranie videa alebo za interakciu prostredníctvom niektorých interaktívnych prvkov. Platíte tak len za publikum, ktoré o vás má určitý záujem. V prípade TrueView Ads sa dajú používať videá dlhšie ako 30 sekúnd.

K dispozici nejsou žádné příspěvky...