Menu

Skrytý text

Skrytý text môže mať na stránkach mnoho podôb. Medzi tie najčastejšie patrí text pod ikonou „čítajte viac“, text pod prepínacími záložkami a pod. Tento text sa návštevníkovi stránok nezobrazí, pokiaľ neprevedie akciu, resp. text nerozbalí. Google sa vyjadril, že takto skrytému textu znižuje váhu až na úroveň úplného ignorovania. Text teda odporúčame skrývať čo najmenej a ak už, tak len ten nie veľmi dôležitý pre SEO. Ďalej sa dá text skryť pomocou CSS štýlov. V tom prípade sa už jedná o nekalú SEO praktiku (black hat SEO). Text je v takom prípade návštevníkom len ťažko prístupný, vyhľadávač ho ale v zdrojovom kóde HTML vidí a indexuje. Takto skrytý text teda podsúva informácie len vyhľadávačom a pre návštevníkov webu nie je prínosný, vyhľadávače ho preto môžu právom považovať za pokus o ich ovplyvnenie.  Preto môžu cieľový web penalizovať, odstrániť z výsledkov vyhľadávania.

K dispozici nejsou žádné příspěvky...