Menu

Sitewide odkaz

Sitewide odkaz je spätný odkaz, ktorý sa nachádza naprieč celým webom (alebo jeho väčšej časti). Typický sitewide odkaz sa nachádza v päte webu alebo v postrannom paneli. Sitewide odkazy sú často mylne považované za neprirodzené odkazy, napriek tomu sú prirodzenou súčasťou všetkých webov. Sitewide odkazy boli v minulosti veľmi populárne a hojne sa využívali ako účinný zdroj linkbuildingu. Ich hromadné využívanie môže negatívne ovplyvniť odkazový profil webu a môže byť príčinou penalizácie.