Menu

Presmerovanie 302

Presmerovanie pomocou stavového kódu 302, alebo „moved temporarily“ je presmerovanie, ktoré hovorí, že obsah pôvodnej URL adresy bol dočasne presunutý na inú URL adresu. Do roku 2016 tento typ presmerovania neprenášal hodnoty rankov zo starej URL na novú, ale od uvedeného roku Google aj Seznam oznámili, že aj presmerovanie pomocou stavového kódu 302 prenáša hodnotenie pôvodnej stránky na cieľovú stránku. Pred rokom 2016 sa hodnotenie prenášalo len presmerovaním pomocou stavového kódu 301.