Menu

PageRank

PageRank je číselná hodnota, ktorú Google používa na ohodnotenie konkrétnej stránky (alebo lepšie povedané, konkrétnej URL). Vďaka PageRanku teda môžeme zistiť, ako sú dané stránky dôveryhodné. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že hodnota PageRanku konkrétnej stránky závisí na počte a kvalite stránok, ktoré na ňu odkazujú (obsahujú spätný odkaz). Jedná sa o jednu z najdôležitejších premenných algoritmov vyhľadávača Google a je pomenovaný po Larry Pageovi, jednom z 2 zakladateľov spoločnosti Google, Inc.