Menu

Omrvinková navigácia

Omrvinková navigácia (anglicky breadcrumbs) je prvok, ktorý slúži predovšetkým pre lepšiu navigáciu v oblasti používateľského rozhrania. Používateľovi umožňuje sledovať svoj pohyb v programoch, dokumentoch či na webových stránkach. Inými slovami, v rámci webových stránok poskytuje omrvinková navigácia odkazy na hierarchicky vyššie umiestnené stránky. Používateľ tak vie, kde sa v štruktúre webu nachádza. Obvykle sa zobrazuje v horizontálnej polohe, najčastejšie pod hlavnou navigáciou. Jednotlivé časti omrvinkovej navigácie medzi sebou bývajú oddelené šípkou alebo lomkou. Je tiež dôležitým prvkom interného prelinkovania.