Menu

New Tail

Väčšina marketérov je oboznámená s kladmi a zápormi tzv. long tail výrazov – dlhších a komplexnejších výrazov vo vyhľadávaní. Google prišiel so zaujímavým zistením, že 15% všetkých denných vyhľadávaných výrazov je úplne nových a jedinečných. New tail výrazy nemusia byť dlhé, naopak, bývajú aj veľmi krátke. Ide väčšinou o také výrazy produktov a služieb, s ktorými používatelia nie sú úplne oboznámení, prípadne nepoznajú ich presný názov. Z toho dôvodu hľadajú rozmanité popisy ako produkt alebo službu charakterizovať, aby našli správny výsledok. New tail výrazy sú dnes považované za perspektívnu techniku s veľkým potenciálom.