Menu

Našepkávač

Našepkávač dokáže užívateľovi, ktorý píše ľubovoľný text, ponúknuť ako pomôcku možnosti, ktoré zodpovedajú už napísanej časti textu. Môžu to byť existujúce slová alebo zodpovedajúce položky v databáze. Vyhľadávače stránok tak užívateľom ponúknu napríklad najčastejšie vyhľadávané heslá a pokračovaním v písaní textu sa ponúkaný výber zodpovedajúcim spôsobom zužuje.