Menu

Kontextové odkazy

Kontextové odkazy sú formou reklamného priestoru, ktoré v Českej republike poskytuje napríklad reklamná sieť eTarget. Jedná sa o odkazy, ktoré sú automaticky vkladané do textového obsahu na základe kontextu, resp. obsahu daného článku. Tento typ odkazov neprenáša ranky a nemá teda priamy vplyv na zlepšovanie pozícií kľúčových slov vo vyhľadávačoch. Môžu však byť prínosné z hľadiska privádzanej (referral) návštevnosti.