Menu

Facebook Ads

Všeobecné pomenovanie všetkých druhov reklamy na sociálnej sieti Facebook. Oproti iným druhom reklamy sa vyznačuje možnosťou veľmi presného zacielenia na užívateľov podľa veku, pohlavia, záujmov, lokality a ďalších aspektov. Okrem toho ponúka cielenie na návštevníkov Vášho webu, odberateľov Vášho newsletteru, používateľov Vašich aplikácií (na Facebooku) a dokonca vytvorenie podobných skupín užívateľov ku všetkým vyššie zmieneným okruhom ľudí.