Menu

Markéta Mikšovská

Písanie bolo pre Markétu odjakživa alfou a omegou. Či už sa jedná o poéziu, eseje, články alebo copywriting, vždy sa snažila rozpohybovať inertný svet konkrétneho žánru. V hľadaní možnosti možnosti kreatívneho vyjadrenia opustila novinárske prostredie a pustila sa ešte pri štúdiu bohemistiky do copywritingu a copyeditingu. Teraz sa mimo iné zaujíma o nové média, ktoré študuje a udržiteľný spôsob života. Miluje hory, cesty vlakom a knihy.