Menu

Alt tags

Ide o html značky, pomocou ktorých je zobrazovaný popisný text (alt text) obrázku. Vyhľadávače majú všeobecne problém s čítaním obrázkov alebo akejkoľvek grafiky a alt text v týchto značkách umožňuje robotom identifikovať obsah obrázkov alebo inej grafiky. Alt text tiež slúži ako alternatíva v prípade, že sa z nejakého dôvodu nenačíta obrázok.