Menu

AC Rank

Ide o staršiu metriku nástroja Majestic, ktorá hodnotila URL podľa toho, koľko externých odkazov na ňu odkazovalo. Vzhľadom k tomu, že nie všetky URL majú rovnakú hodnotu a tie silnejšie/hodnotnejšie odkazové URL viac ovplyvňujú váš web, vytvoril Majestic novú metriku Cititation Flow s novým algoritmom, ktorý berie viac do úvahy kvalitu odkazového URL.

K dispozici nejsou žádné příspěvky...