Menu

Pinterest

Sociálna sieť, na ktorej si užívatelia vytvárajú multimediálne tematické kolekcie, ktoré nájdu na internete alebo ich nahrajú z vlastného zariadenia. Tieto kolekcie (nástenky) môžu sprístupniť ostatným užívateľom, ktorí na ne môžu reagovať alebo si ich rovno pridať do vlastnej kolekcie. V tejto sociálnej sieti existuje aj možnosť založiť si firemný účet, ktorý je úplne oddelený od toho osobného.