Menu

Duplicitný obsah

Duplicitný obsah označuje taký obsah, ktorý už v rámci inej stránky alebo domény bol použitý. Je dôležité rozlišovať duplicitný a podobný obsah. Každý vyhľadávač klasifikuje duplicitu a podobnosť trochu inak, všeobecne však platí, že duplicitný obsah je totožný s iným obsahom, zatiaľ čo podobný obsah sa vyznačuje oproti pôvodnému obsahu istými zmenami. Duplicitný obsah môže byť aj na dvoch stránkach jednej domény. Odporúčame preto pre každú stránku používať iba jednu a unikátnu URL. Duplicitný obsah nie je zakázaná SEO technika, ale môže uškodiť vo chvíli, keď prídete o cenné odkazy na duplicitné stránky, ktoré bude vyhľadávač ignorovať.