Menu

Presmerovanie 301

Presmerovanie pomocou stavového kódu 301 alebo „moved permanently“ je presmerovanie, ktoré hovorí, že pôvodná adresa URL už neexistuje a namiesto nej si má prehliadač pamätať novú URL. Výhodou tohto typu presmerovania z hľadiska SEO je, že sa na cieľovú stránku prenášajú aj hodnotenia (ranky) pôvodnej presmerovanej URL. Tento typ presmerovania by mal byť používaný iba pre trvalé presmerovanie. Pri dočasnej zmene URL je vhodnejšie používať presmerovanie pomocou stavového kódu 302, ktoré je na to určené.