Menu

Linkfarm

Link farma je najčastejšie sieť webov vytvorená za účelom manipulácie rankov/sily webu. Medzi typické príklady link fariem patria siete katalógov alebo microsites, ktorých jediným cieľom je vytvorenie priestoru pre späté odkazy. Získavanie odkazov z týchto fariem patrí k zakázaným metódam linkbuildingu a hrozí za ňu penalizácia zo strany vyhľadávačov.